Wybierz kurs dla siebie:

Szkolenie dla opiekuna
w żłobku lub klubie dziecięcym
Kurs trwa: 280 godzin

Szkolenie uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
Kurs trwa: 80 godzin

Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym
Kurs trwa: 40 godzin

Szkolenie dla dziennego opiekuna

Kurs trwa: 160 godzin

Szkolenie uzupełniającego dla dziennego opiekuna

Kurs trwa: 40 godzin

Niania Na Medal
kurs metodą
e-learningową
Kurs trwa: 33 godzin

Pierwsza Pomoc
Udzielanie dziecku
pierwszej pomocy
Kurs trwa: 5 godzin

Jak rozmawiać
z dzieckiem o śmierci?
SZKOLENIE W PRZYGOTOWANIU

» Wkrótce szczegóły

Animator zabaw i przyjęć
okolicznościowych dla dzieci
W PRZYGOTOWANIU

» Wkrótce szczegóły